Porady tron dziedzictwo

Ważne informacje

W drodze do emaus, bliscy sercu Jezusa

Od jakiegoś czasu w podstawówkach religia jest jednym z przedmiotów. Mogą jej uczyć albo kapłani, którzy dochodzą do szkoły na swoje lekcje, albo też zatrudnione świeckie osoby, posiadające uprawnienia do uczenia religii. Znaczenia jednak nie ma, kto będzie uczył dzieci religii, oprócz pozostałych książek i ćwiczeń uczniowie muszą również mieć właściwe katechizmy. Podobnie jak w przypadku innych, podręczniki do religii muszą być zatwierdzone przez ministerstwo edukacji narodowej. Z reguły dla każdej z klas przeznaczony jest zestaw składający się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Dzięki temu katechizm taki przekazać można następnym dzieciom, które będą mieć do dokupienia tylko sam zeszyt ćwiczeń. Dzieciaki z pierwszej klasy szkole podstawowej przeważnie będą korzystać z katechizmu W drodze do Emaus, w przystępny sposób wprowadza on uczniów do nauki religii. Zaś klasa druga to okres przygotowań do przyjęcia najświętszego sakramentu, i dla nich właśnie księża najczęściej proponują nowy katechizm Bliscy Sercu Jezusa. Doskonale przygotowuje on uczniów na ten wspaniały i niezwykły dzień.